Polityka prywatności

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych. Spełniając obowiązek pełnego poinformowania Państwa o wykorzystaniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Dostawca automatycznie gromadzi i przechowuje na serwerze internetowym informacje, takie jak rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, strona referencyjna, adres IP, czas dostępu itp. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby bez weryfikacji innych źródeł danych. Jeśli nie mają miejsca przypadki nielegalnego wykorzystania naszej strony internetowej, wówczas nasza firma nie poddaje tych danych dalszej analizie.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. Państwa dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku roboczym, które nie jest publicznie dostępne. Podczas transmisji dane są szyfrowane za pomocą tzw. technologii Secure Socket Layer (protokołu SSL). Oznacza to, że komunikacja między Państwa komputerem a serwerami naszej firmy odbywa się za pomocą akredytowanej metody szyfrowania, o ile Państwa przeglądarka obsługuje protokół SSL. Informujemy, że jeśli chcieliby Państwo kontaktować się z naszą firmą za pomocą poczty elektronicznej, to nie możemy zagwarantować poufności przekazywanych informacji. W treść e-maila mogą mieć wgląd osoby trzecie. Z tego względu zalecamy przesyłanie nam informacji poufnych w formie zaszyfrowanej.

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookies możemy kształtować naszą ofertę w taki sposób, by była on jeszcze bardziej przyjazna dla użytkowników, a także bardziej wydajna i bezpieczna. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość stosowanych przez nas cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Po zakończeniu sesji na stronie pliki te są automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Logi serwera

Operator stron w sposób zautomatyzowany gromadzi i zapisuje informacje w tzw. logach serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do naszej firmy. Informacje te obejmują:

  • rodzaj i wersję przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL
  • nazwę hosta używanego komputera
  • Czas wysłania zapytania do serwera

Nie ma możliwości przyporządkowania powyższych danych do konkretnej osoby. Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach dotyczących nielegalnego wykorzystywania danych.

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje usługi analityczne Google Analytics. Operatorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystują tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookies informacje dotyczące Państwa aktywności na niniejszej stronie internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.

Anonimizacja adresów IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu Państwa adres IP przed przesłaniem go do USA zostanie skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać zgromadzone informacje do oceny aktywności użytkownika na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi Google.

Wtyczki w przeglądarce

Wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies w; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mają Państwo również możliwość zablokowania możliwości rejestrowania danych związanych z Państwa aktywnością na tej stronie internetowej (w tym adresu IP), które generowane są przez cookies, jak również dezaktywować możliwość ich przesyłania do Google oraz przetwarzania przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Państwa prawa

Zgodnie z zasadami przysługuje Państwu prawo do informacji, korekty, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych, odwołania zgody oraz prawo do sprzeciwu na ich przetwarzanie. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub w że inny sposób naruszono Państwa prawa do ochrony danych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to Urząd ochrony danych.

Z naszą firmą można się kontaktować, wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

SIEDZIBA FIRMY

MOPPTEX GMBH
Schweizerstraße 37a
A-6844 Altach
AUSTRIA

T +43 5576 74 250
F +43 5576 74 250-4
office@mopptex.com

MOPPTEX POLSKA

MOPPTEX Sp.z.o.o
ul.Namysłowska 27
46-034 Pokój
POLSKA
biuro@mopptex.net

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Jako że niniejsze zasady podlegają obecnej sytuacji prawnej, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości stosownych zmian w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy systematyczną lekturę niniejszej polityki prywatności, tak by na bieżąco posiadać aktualne informacje na temat ochrony gromadzonych przez nas danych. Kontynuując korzystanie z niniejszej strony internetowej lub utrzymując zgodne z prawem relacje handlowe, wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie niniejszej polityki ochrony danych i jej aktualizowanie.

Top